Microsoft Excel

Typy danych w Microsoft Excel to rewolucja w arkuszu kalkulacyjnym

Adam Lulek Adam Lulek Artykuły

Excel to najlepsze narzędzie do podejmowania decyzji. Służą temu: elastyczność siatki 2D i formuł do rejestrowania, analizowania i współpracy nad danymi. Do tego momentu program Excel miał tylko kilka podstawowych typów danych, z którymi można pracować: tekst i liczby. Nowe typy danych to rewolucja w Microsoft Excel.

Lepsze typy danych w Microsoft Excel

Microsoft Excel
Microsoft Excel

Microsoft pracował, aby podnieść poziom typów danych, z którymi można pracować w programie. Przykładem może być wprowadzenie tablic dynamicznych i formuł tablicowych, w których pojedyncza formuła mogła zwracać tablicę wartości. Inny przykład to wprowadzenie „typów danych” giełdowych i geograficznych obsługiwanych przez usługę Bing. Te połączone typy danych po raz pierwszy oznaczały, że pojedyncza komórka w siatce może zawierać aktywny, połączony i bogaty zestaw informacji o obiektach, takich jak akcje, waluty, miasta i kraje. Ta pojedyncza komórka byłaby inteligentna pod względem działania z funkcjami takimi jak formuły, filtry i wykresy.

typy danych Excel

Teraz Microsoft robi kolejny krok w tej podróży i umożliwia klientom pracę z własnymi danymi jako typ danych. Jeśli na przykład masz system do śledzenia klientów i chcesz przenieść te dane klientów do programu Excel w celu analizy, teraz możesz je zaimportować jako bogato ustrukturyzowany typ danych „klienta”, ustrukturyzowany w sposób określony przez Ciebie lub Twoją firmę. Jeśli jesteś klientem usługi Power BI, program Excel automatycznie połączy się z usługą Power BI, a wszelkie opublikowane przez Ciebie dane będą łatwo dostępne i zostaną przesłane do programu Excel jako ustrukturyzowany typ danych. Jeśli masz dane, z którymi chcesz pracować jako typ danych w programie Excel, po prostu opublikuj je w usłudze Power BI, a resztą może zająć się inna osoba mająca do nich dostęp. Jeśli nie masz usługi Power BI, nadal możesz skorzystać z technologii Power Query w programie Excel, aby ręcznie łączyć się z dziesiątkami różnych typów źródeł danych i określić, że chcesz, aby dane miały strukturę „typu danych”.

Zobacz także: mBank popiera strajk kobiet i dobrze

Typy danych – szczegóły

Typy danych są bogate, znacznie wykraczają poza liczby i ciągi – tylko jedna wartość komórki może zawierać głęboki zbiór danych hierarchicznych, odniesienia do innych typów danych, obrazy i inteligentne akcje. Są również połączone i mogą wskazywać na usługi na żywo dostarczające dane, które można odświeżyć w dowolnym momencie. Oznacza to, że typy danych oferują dwie kluczowe zalety w stosunku do starego sposobu pracy z danymi – elastyczność i pewność.

data types - Microsoft Excel

Zaletą programu Excel w stosunku do innych narzędzi analitycznych jest właśnie jego elastyczność. Ludzie nieustannie rozwijają swoje arkusze kalkulacyjne, aby mapować zmieniające się potrzeby ich procesów biznesowych. Do tej pory, aby uzyskać wartość w komórce albo pisałeś formułę albo wartość bezpośrednio do komórki. Jedna komórka – jedna wartość. Jeśli chciałeś mieć inną wartość, powtarzałeś proces. W ten sposób wypełnianie siatki Excela było mieszanką odłączonych danych i komórek pomocniczych.

W przypadku typów danych wszystko się zmienia. Teraz komórka może zawierać „żywy” typ danych. Typy danych umożliwiają przenoszenie ważnych danych do sieci w ich najbardziej naturalnej formie i uwolnienie możliwości programu Excel w celu uzyskania krytycznych informacji. W przypadku typów danych pojedyncza wartość komórki może mieć połączony „na żywo” zestaw informacji, które można szybko wykorzystać w procesie podejmowania decyzji, bez konieczności ciągłego wracania do pierwotnego źródła w celu znalezienia dodatkowych informacji. Skorzystaj z widoku karty, aby wyświetlić więcej informacji o tym typie danych i przejść do powiązanych informacji. Te dodatkowe informacje można wykorzystać w formułach, które piszesz, utworzonych wykresach, a nawet zmienić sposób sortowania i filtrowania. Pozwoli to tworzyć bardziej dynamiczne arkusze kalkulacyjne, szybciej, z solidnymi przypisanymi danymi i z mniejszą szansą na błąd.

Oprócz elastyczności typy danych zapewniają również większą pewność przeglądanych danych. Unikaj ryzyka błędów kopiowania i wklejania.

źródło: microsoft, theverge

Sprawdź najnowsze wpisy