Nawet dla wieloletnich użytkowników komputerów Mac zidentyfikowanie różnic między opcjami „Zachowaj”, „Zachowaj jako” oraz „Powiel”, może być trudne. Zapisywanie jest pozornie proste, ale niekoniecznie tak się dzieje. Wiele rzeczy dzieje się w tle każdego zapisu w Pages, Keynote i Numbers, a także między innymi aplikacjami Apple oraz tymi, które dostosowują opcje „Zachowaj”, „Zachowaj jako” oraz „Duplikuj”. 

Zobacz także: To najlepsze w macOS – oto najważniejsze skróty klawiaturowe

Zachowaj, czyli Command + S

W przypadku aplikacji obsługujących przechowywanie wersji plików, każde użycie opcji „Zachowaj” nie tylko pobiera bieżące zmiany przechowywane tymczasowo dla aktywnego dokumentu i zapisuje je w pliku na woluminie. Funkcja może także utworzyć zarchiwizowaną wersję poprzedniego stanu pliku. Apple twierdzi, że wersja jest przechowywana przez godzinę, a następnie również w każdym dowolnym momencie, gdy w dokumencie wprowadzane są poważne zmiany. Firma Tima Cooka nie mówi zbyt szczegółowo o tym, jak istotne są te zmiany. Możemy zarządzać historią wersji poprzez Plik> Przywróć do> Przeglądaj wszystkie wersje. W tym miejscu widnieje też opcja powrotu do ostatnio zapisanej wersji. 

macOS opcje

Powiel, czyli Shift + Command + S

Domyślnie menu Plik pokazuje opcję „Powiel” poniżej elementu „Zachowaj”. Wybranie opcji Plik> Powiel powoduje utworzenie kopii bieżącego stanu pliku, w tym również niezapisanych zmian. Kopia jest osobnym dokumentem, którego nazwa zawiera tytuł oryginalnego pliku plus słowo „Kopia”, a sama nazwa pliku jest podświetlona. Plik jest przechowywany w tej samej lokalizacji co oryginał po edycji tytułu. W międzyczasie jest tymczasowo przechowywany na iCloud Drive, zwykle w lokalizacji poświęconej używanej aplikacji, np. Pages. Kopia jest oddzielnym plikiem od starych wersji. Z tego względu nie można przywrócić wcześniejszych wersji oryginalnego pliku. Mamy dostępną własną historię wersji, liczoną od początku. Zawsze możemy jednak otworzyć oryginalny plik, o ile go nie usunęliśmy, i przejrzeć historię jego wersji. Próba zamknięcia kopii bez zapisywania, powoduje wyświetlenie okna dialogowego „Zachowaj”, które pyta, czy chcemy zachować dokument. Widzimy tam opcje „Usuń kopię”, „Anuluj” i „Zachowaj jako”.

Zachowaj jako, czyli Option + Shift + Command + S

Kiedy przytrzymamy klawisz Option na klawiaturze oraz wybierzemy Plik, wtedy „Powiel” zamieni się nam w „Zachowaj jako”. Ta ostatnia funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy trzymamy wciśnięty wyżej wymieniony klawisz. Wybranie tej opcji powoduje pojawienie się okna dialogowego „Zachowaj jako”, umożliwiające wybranie nazwy i miejsca docelowego zapisywanego pliku. „Zachowaj jako” różni się na trzy sposoby od „Powiel”. Oryginalny plik nie jest otwarty, ale bieżące okno przyjmuje nową nazwę pliku lub lokalizację, albo jedno i drugie. Okno dialogowe „Zachowaj jako” pozwala wybrać dowolne miejsce docelowe pliku przed jego edycją. Jeśli dokument zawiera niezapisane zmiany, aplikacja zawiera pole wyboru w oknie dialogowym „Zachowaj jako” z napisem „Zachowaj zmiany w oryginalnym dokumencie”. Jeśli jest to zaznaczone, aplikacja wykona operację „Zachowaj” w oryginalnym pliku, a następnie zapisze nową wersję i pozostawi jako jedyne otwarte, aktywne okno. Jednak, podobnie jak „Powiel”, „Zachowaj jako” przycina historię wersji – nowy plik ma nowy początek.

Źródło: Macworld

    Google News
    Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
    Obserwuj

    Mariusz Nowak

    Fan nowoczesnej architektury, zdrowego trybu życia i muzyki alternatywnej. Użytkownik sprzętu Apple;)