ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
energia-polska

Zielona energia w Polsce – raport Głównego Urzędu Statystycznego

Autor: Mateusz Fronczak Kategoria: Artykuły

W związku z wypowiedzeniem kontraktu jamalskiego i nadchodzącą zimą pochylmy się nad tematem energii odnawialnej i alternatywnego napędu w Polsce, mając nadzieję, że żadne retorsje ze strony Rosji nie nastąpią. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport w listopadzie 2019 roku, dotyczący zastosowania tego typu zasilania w naszym kraju i chociaż jesteśmy poniżej średniej unijnej, jestem zaskoczony wynikami niektórych naszych sąsiadów.

Pozyskiwanie energii odnawialnej

energia-4

Dzięki rozwojowi technologii, napędzanie kraju odnawialną energią już dawno przestało być science fiction, jednak wciąż stanowi alternatywę dla konwencjonalnych źródeł mocy. Na ten moment całkowite przestawienie na źródła odnawialne byłoby ogromnym i drogim przedsięwzięciem, ale może kiedyś nas to czeka – przekonamy się. W każdym razie możemy mówić o postępującym, choć niewielkim, wzroście udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych – z 12% w roku 2014, do 14,31% w roku 2018.

Zobacz też: Militaryzacja kosmosu

Jednostka miary energii

energia-2

W warunkach geograficznych naszego kraju ten typ zasilania obejmuje energię słoneczną, wodę, wiatr, zasoby geotermalne, biogaz, biopaliwa stałe i ciekłe, wykorzystanie odpadów, a także energię otoczenia uzyskiwaną z pomp ciepła. Łączna wartość wytworzonej energii wyniosła 367 091 TJ dla roku 2018. Warto dodać, że: 1 TJ (teradżul) – 1 000 000 000 kJ (kilodżuli). 1 TWh (terawatogodzina) – 3600 TJ – taka ilość energii pozwala, aby przez rok pracowały dwie duże maszyny drukarskie. W roku 2018 wytworzyliśmy niewiele ponad 101 terawatogodzin ze źródeł odnawialnych. Dużo czy mało? W ramach ciekawostki – zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w 2018 roku o blisko 1,7 proc. i osiągnęło najwyższy poziom w historii – niemal 171 TWh.

Zobacz też: Czkawka USA

Źródła zielonej energii w Polsce

  • Biopaliwa stałe – 68,88% (252 821 TJ)
  • Energia wiatru – 12,55% (46 076 TJ)
  • Biopaliwa ciekłe – 10,33 (37 920 TJ)
  • Biogaz – 3,29% (12 072 TJ)
  • Energia wody – 1,93% (7 092 TJ)
  • Odpady komunalne – 1,12% (4 117 TJ)
  • Energia słoneczna – 0,94% (3 465 TJ)
  • Pompy ciepła – 0,68% (2 498 TJ)
  • Energia geotermalna – 0,27% (991 TJ)
energia-3

Końcowe wykorzystanie alternatywnej energii wyniosło w 2018 roku 349 793 TJ, przypomnę – przy 367 091 TJ wytworzonej. Struktura zużycia energii ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem (57%) odbiorców końcowych oraz mniejszym (42%) wykorzystaniem na przemiany energetyczne – zużycie własne sektora energii jest śladowe. Powyższe proporcje świadczą o tym, że nośniki ze źródeł odnawialnych są rzadziej wykorzystywane przez instalacje przemysłowe (komercyjne), gdzie w wyniku przemian energetycznych wytwarzane są pochodne nośniki energii (przede wszystkim energia elektryczna i ciepło) dostarczane następnie do odbiorców.

Zobacz też: Wahadłowiec wielokrotnego użytku

Zielona Unia Europejska

energia-polska

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 roku, dotyczącą promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa UE są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału bio-energii w końcowym zużyciu w 2020 r. Wszystkie kraje członkowskie dostały swoje indywidualne cele do zrealizowania, które dla całej Unii mają wynieść 20% łącznego zużycia alternatywnej mocy. Dla Polski cel do osiągnięcia został ustalony na poziomie 15% – w 2018 roku ten współczynnik wyniósł 11,16%. Dodatkowo – 11 krajów członkowskich osiągnęło już swoje założone procentowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, gdzie średnia europejska wynosi -1,7%, a Polska posiada zużycie na poziomie -4,1%. Jesteście zaskoczeni przez niektóre państwa?

Zobacz też: Jak Polacy korzystają z internetu?

energia-1

Co myślicie o dalszym rozwijaniu alternatywnych źródeł energii przez nasz kraj? Czy powinniśmy inwestować w zieloną energię, czy pogłębiać wykorzystanie źródeł nieodnawialnych? Co będzie tańsze, a co korzystniejsze? Wszyscy wiemy, że węgiel jest czarnym złotem, a śledź srebrem Bałtyku, ale jedno i drugie kiedyś się skończy…

Źródło: stat.gov.pl

Sprawdź najnowsze wpisy