Zaufanie to mocne przekonanie o niezawodności, sile, prawdzie lub zdolnościach kogoś lub czegoś. Zgodnie z tą definicją zaufanie do biznesu prawdopodobnie ostatnio zanika, szczególnie jeśli chodzi o integralność danych finansowych.

Finanse i dane

W rzeczywistości w Wielkiej Brytanii seria głośnych upadków firm spowodowanych złym zarządzaniem komercyjnym, a następnie trzy poważne przeglądy branży audytorskiej, sprawiły, że ​​usługi finansowe są obecnie najmniej zaufanym sektorem w kraju.

Nic więc dziwnego, że odbudowa zaufania stała się najwyższym priorytetem dla dyrektorów finansowych. Dobrym sposobem do rozpoczęcia tego procesu jest wewnętrzna poprawa zaufania. Jak to osiągnąć? Siłą napędową finansów są dane.

Zobacz także: Mate 30 bez wsparcia Google, Huawei ma problem

Kluczem są dane finansowe

Ponieważ firmy opierają się na danych finansowych przy podejmowaniu wielu ważnych decyzji, zaufanie do liczb jest pierwszym krokiem w kierunku odbudowy… zaufania. Niedawna ankieta BlackLine wykazała, że ​​prawie 70% światowych liderów biznesu i specjalistów finansowych uważa, że ​​ich organizacja podjęła ważną decyzję biznesową na podstawie niedokładnych danych finansowych; podczas gdy ponad połowa nie jest całkowicie pewna, że ​​potrafią zidentyfikować błędy finansowe przed zgłoszeniem wyników.

Wykorzystanie złych danych może nie tylko zagrozić, że firma stanie się „ofiarą” skandalu finansowego, ale także zaszkodzić jej reputacji. To z kolei może poważnie zmusić organizację do podjęcia wysiłków na rzecz przekształcenia w długim terminie.

Wraz ze wzrostem świadomości ryzyka związanego z niedokładnym raportowaniem, specjaliści ds. finansów chcieliby widzieć większą odpowiedzialność w branży. Jak więc mogą być pewni, że decyzje podejmowane na podstawie ich danych są właściwe?

Budowanie zaufania do liczb

Aby zbudować prawdziwe zaufanie do danych, najważniejszym pierwszym krokiem jest zapewnienie wiarygodności i dokładności informacji finansowych. Ponad jedna czwarta (26%) dyrektorów finansowych twierdzi, że są zaniepokojeni błędami finansowymi, o których wiedzą, że muszą istnieć, ale których nie widzą . Mając równowagę w zaufaniu, wysiłki muszą być skoncentrowane na rozwiązaniu tych martwych punktów i niewidocznych błędów, które podważają zaufanie do liczb.

W centrum tych wysiłków leży automatyzacja procesów oparta na chmurze w czasie rzeczywistym. Dzięki automatyzacji ręcznych, czasochłonnych procesów, takich jak dopasowywanie transakcji lub zapisów w dzienniku, dane nie tylko stają się bardziej niezawodne, ale ludzie mogą również spędzać więcej czasu na zadaniach doradczych i analitycznych. To z kolei zwiększy wartość dodaną dla firmy.

Na przykład rachunkowość ciągła, model łączący nowoczesne strategie finansowe i technologię chmurową, może położyć kres wysokim marginesom błędu i zapewnić szybszą analizę i większą wydajność operacyjną. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, spójnym raportom i licznym mechanizmom kontroli w celu egzekwowania odpowiedzialności – departamenty zaczynają czerpać korzyści z lepszej integralności danych i wzmocnionej kultury zaufania.

Przejrzystość: klucz do odpowiedzialności

Ponieważ technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i automatyzacja procesów robotycznych (RPA) przyczyniają się w większym stopniu do procesu decyzyjnego, przejrzystość staje się ważna. Pełna przejrzystość jest nie tylko kluczowa dla skutecznego podejmowania decyzji, ale będzie również ważnym czynnikiem w osiągnięciu „etycznej” i „możliwej do wyjaśnienia” sztucznej inteligencji.

Podczas gdy specjaliści ds. finansów zawsze oczekiwali, że będą ponosić odpowiedzialność za certyfikację ksiąg, w coraz większym stopniu przeciwstawiają się decyzjom podejmowanym przez algorytmy uczenia maszynowego. W rezultacie nigdy nie było tak ważne, aby zrozumieć, dlaczego wydawane są zalecenia i jak podejmowane są decyzje. W przeciwnym razie, jak możesz kiedykolwiek mieć pewność co do ważności wyniku, za który jesteś odpowiedzialny?

Potrzeba przejrzystości będzie rosła tylko, gdy technologia będzie coraz bardziej osadzona w decyzjach finansowych. Na przykład, jeśli algorytm odrzuca wniosek o pożyczkę na podstawie takich czynników, jak kod pocztowy, może przypadkowo powielać uprzedzenia, które widzimy w podejmowaniu decyzji przez człowieka. Zrozumienie sposobu, w jaki decyzja zostanie podjęta, pozwoliłoby jednak na jej sprawdzenie lub zakwestionowanie, pomagając ustalić prawidłowy, ale także etyczny sposób postępowania.

Zabezpieczenia na przyszłość

Chociaż prawdziwie inteligentna technologia, taka jak AI, nie jest obecnie rzeczywistością w finansach, z pewnością zacznie przenikać do większej liczby zadań i ról w branży w miarę postępu w przyszłości. Na razie automatyzacja finansów zapewnia podejmowanie szerszych decyzji biznesowych w oparciu o najdokładniejsze i aktualne informacje.

Pomaga to nie tylko budować kulturę zaufania w dziale finansowym, ale przejście w kierunku wewnętrznej uczciwości. To odegra kluczową rolę w zwiększeniu zaufania do biznesu w szerszym ujęciu – czy to z klientami, akcjonariuszami czy opinią publiczną.

Źródło: techradar

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Adam Lulek

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, wykładowca, maniak GPW, gier strategicznych, smartfonów i nowych technologii. Sympatyk kolejnictwa i muzyki elektronicznej.